Reklamacje

Reklamacje przyjmujemy wyłącznie drogą tradycyjną lub po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia jako uszkodzenie. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy do 14 dni. "(Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz. 271). 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2" Powyższe prawo tyczy się personalizacji i produktów grawerowanych.